Nõustamine

On hea teada milline on Teid ümbritseva kõrghaljastuse seisukord, vältimaks võimalike kahjude tekkimist inimestele ja nende varale. Alati ei ole vaja pealtnäha ohtlikku puud maha võtta, vaid võib piisata ka puul massi vähendamisest.

Puude seisukorra hindamiseks kasutame ka puuproovi võtmist.

Google+